• Home

    Odkryj nową rewolucję!

Polityka prywatności

Polityka prywatności http://www.purocuro.pl

O naszej polityce prywatności PuroCuro bardzo dba o Państwa prywatność. Przetwarzamy wyłącznie te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług i ostrożnie obchodzimy się z wszelkimi informacjami zebranymi o użytkownikach i korzystaniu przez nich z naszych usług. Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania z witryny internetowej i usług świadczonych przez PuroCuro. Datą początkową obowiązywania niniejszych warunków jest 28/01/2020, z chwilą opublikowania nowej wersji anuluje się ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje na Państwa temat są przez nas gromadzone, w jakim celu dane te są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy Państwa dane, jak chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z udostępnionymi nam danymi osobowymi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

O naszym przetwarzaniu danych Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je zapisujemy, jakie techniki bezpieczeństwa stosujemy i komu dane są widoczne.

Dane zbierane automatycznie Informacje zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia Państwu i/lub dalszego ulepszania naszych usług. Informacje te (np. Państwa adres IP (zanonimizowany), przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w zakresie dochodzeń podatkowych i karnych W niektórych przypadkach, możemy być zobowiązani przez rząd do zgodnego z prawem obowiązku udostępniania informacji o użytkowniku w celu pomocy w dochodzeniu podatkowym lub karnym. W takich przypadkach jesteśmy zmuszeni do zastosowania się i pomocy, ale będziemy, w oparciu o możliwości prawne, oferować sprzeciw.

Okresy przechowywania danych Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są Państwo naszymi klientami. Oznacza to, że utrzymujemy i przechowujemy Państwa profil klienta do momentu, w którym poinformują nas Państwo, że nie chcą dłużej korzystać z naszych usług. Taka wiadomość funkcjonuje również jako prośba o zapomnienie. Ze względu na odpowiednie zobowiązania administracyjne jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur z Państwa danymi (osobowymi), informacje te są bezpiecznie przechowywane tak długo, jak długo nie upłynie jeszcze odpowiedni termin dla tych zobowiązań. Personel nie ma już dostępu do Państwa profilu klienta i wszelkich dokumentów sporządzonych w związku z Państwa zleceniem lub zadaniem.

Twoje prawa Zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i europejskim, jako strona zainteresowana, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej znajduje się wyjaśnienie tych praw oraz sposobu, w jaki użytkownik, jako strona zainteresowana, może się na nie powoływać. Z zasady, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy faktury i kopie Państwa danych wyłącznie na adresy e-mail, które zostały nam przez Państwa podane. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymywać te dane na inny adres e-mail lub na przykład pocztą, poprosimy Państwa o odpowiednie dane identyfikacyjne. Prowadzimy administrację zawartych wniosków, w przypadku wniosku o zapomnienie będziemy prowadzić administrację danych zanonimizowanych. Wszystkie rachunki i kopie danych otrzymują Państwo w plikach, które są zorganizowane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego na podstawie klasyfikacji danych, które stosujemy w naszym systemie. Przez cały czas zachowują Państwo prawo do złożenia skargi do Autoriteit Persoonsgegevens, jeśli podejrzewają Państwo, że źle traktujemy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Prawo do kontroli Przez cały czas zachowują Państwo prawo do wglądu w przetwarzane przez nas dane, które mają związek lub mogą być związane z Państwa osobą. Mogą Państwo zwrócić się z prośbą o wgląd do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za sprawy prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę w ciągu 30 dni. Jeśli Państwa prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail kopię wszystkich danych wraz z dodatkowym przeglądem procesorów zarządzających tymi danymi, wymieniając jednocześnie kategorie, w ramach których przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania W każdej chwili zachowują Państwo prawo do skorygowania przetwarzanych przez nas danych, które mają związek lub mogą być związane z Państwa osobą. Mogą Państwo zwrócić się z prośbą o korektę do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę w ciągu 30 dni. Jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane zostały skorygowane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych W każdej chwili zachowują Państwo prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas danych, które mają związek z Państwa osobą lub mogą być do niej sprowadzone. Mogą Państwo zwrócić się z prośbą o takie ograniczenie do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za sprawy prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę w ciągu 30 dni. Jeżeli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że przetwarzanie Państwa danych jest ograniczone do momentu, w którym zdecydują się Państwo odwołać to ograniczenie.

Company details PuroCuro, Amperestraat 11a 1817DE Alkmaar Nederland T +31 (0)72 202 91 76 E info@purocuro.com